Bloxivir.com svetainės privatumo politika

Sveiki atvykę į www.bloxivir.com  svetainę!

EU Pharmacia sp. z o.o. užtikrina svetainės lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis. Norime jus informuoti apie veiksmus, kurių imamės tvarkydami asmens duomenis, surinktus mūsų svetainėje. Dokumente taip pat pateikiama informacija apie jūsų duomenų naudojimo taisykles naudojantis paslaugomis mūsų svetainėje.

Mūsų privatumo politikoje atsižvelgiama į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo reikalavimus bei panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau vadinamas BDAR.

Prieš pradėdamas naudotis svetaine, kiekvienas vartotojas turėtų susipažinti su šia privatumo politika.

Svetainės administratorius

Interneto svetainės lankytojų asmens duomenų valdytojas yra EU Pharmacia sp. z o.o. įsikūrusi Varšuvoje, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35.

EU Pharmacia sp. z o.o. yra įrašytas į įmonių registrą, kurį tvarko Varšuvos sostinės apylinkės teismas, Varšuvos sostinės 13 -asis komercinis skyrius, KRS Nr. 146899, įstatinis kapitalas 1 550 000 Lt, NIP 951 20 68 112

Jei norite susisiekti su EU Pharmacia Sp. z o.o. klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, prašome:

 • siųsti el. laišką adresu: daneosoboweusp@usp.pl;
 • nusiųsti pranešimą adresu: EU Pharmacia sp. z o.o. (ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa).

Surinktų duomenų apimtis, tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas: 

Svetainėje mes rinksime jūsų asmens duomenis įvairiais tikslais ir įvairiais teisiniais pagrindais.

Slapukai ir kita panaši technologija

Svetainėje mes rinksime informaciją apie jos naudojimą. Mūsų surinktų duomenų apimtis apima informaciją, saugomą vietiniame saugojimo įrenginyje, slapukus, vartotojo IP, taip pat informaciją apie jūsų įrenginį ir naršyklę. Tinklalapis taip pat naudos kitas technologijas, tokias kaip sekimo pikseliai ar įrenginio pirštų atspaudai (vartotojo identifikavimas pagal jo įrenginio ar naršyklės nustatymus).

Slapukai yra nedideli teksto failai, kuriuose duomenys saugomi vietoje kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Per slapukus svetainės serveris gali saugoti informaciją, pvz. apie kompiuterio ar kito įrenginio nuostatas ir nustatymus, tokia informacija gaunama kito apsilankymo metu. Kitaip tariant, slapukai leidžia draugiškai naudotis svetaine, be pakartotinio prisijungimo. Yra nuolatiniai ir sesijos slapukai. Nuolatiniai slapukai ilgiau saugomi vartotojo kompiuteryje, o sesijos slapukai automatiškai ištrinami uždarius naršyklės langą.

Vykdydami savo įsipareigojimus, susijusius su technologijų naudojimu dėl duomenų rinkimo iš mūsų svetainių, taip pat informuojame, kad:

 1. Kiekvienas mūsų svetainių vartotojas turi galimybę išjungti slapukų rinkimą ir naudojimą per privatumo nustatymus, kurie prieinami mūsų svetainės naudotojams;
 2. Vartotojai taip pat turi galimybę pasirinkti nuostatas dėl rinkodaros turinio gavimo internete, jos pasiekiamas šiais adresais: http://www.aboutads.info/choices  ir http://www.youronlinechoices.eu.  


Mūsų svetainėse naudojami šie techniniai sprendimai:

Analitiniai slapukai: slapukai, naudojami išplėstinei vartotojų elgsenos mūsų svetainėse analizei. Analitiniai slapukai, be kita ko, naudojami vartotojų elgsenai svetainėse analizuoti, siekiant optimizuoti svetainių išvaizdą, turinį ir funkcionalumą. Šio tipo slapukų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų savanoriškas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) punktas), kurį galite bet kuriuo metu išjungti naudodamiesi mūsų svetainių funkcijomis. Šiuo metu „EU Pharmacia“ naudoja šiuos analitinius slapukus:

 • „Google Analytics“ - interneto įrankis svetainės statistikai analizuoti. Šis įrankis leidžia stebėti srautą mūsų svetainėse, įskaitant galimybę analizuoti vartotojų elgseną. Remdamiesi duomenimis, surinktais naudojant „Google Analytics“, galime kurti savo svetaines ir suteikti draugišką svetainės išvaizdą bei pridėti naujų naudingų funkcijų. „Google Analytics“ teikia ir valdo „Google Ireland Limited“. Daugiau informacijos apie taisykles, reglamentuojančias asmens duomenų tvarkymą „Google“, rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
 • „Google“ žymų tvarkyklė - „Google“ žymų tvarkyklė yra „Google“ sukurta žymų valdymo sistema, skirta valdyti „JavaScript“ ir HTML žymas, naudojamas stebėjimui ir analizei svetainėse. „Google“ žymų tvarkyklę teikia ir valdo „Google Ireland Limited“. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymo „Google“ principus rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
 • „HotJar“ - įrankis, skirtas vartotojų elgsenai svetainėje analizuoti, naudojant šilumos žemėlapius (vartotojo žymeklio elgesio svetainėje analizė). Naudodami šį įrankį galime efektyviau kurti savo svetaines ir pagerinti jų skaitomumą bei funkcionalumą. „HotJar“ teikia ir valdo „Hotjar Limited“. Daugiau informacijos apie „HotJar“ asmens duomenų tvarkymo principus rasite čia: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar 

Rinkodaros slapukai: slapukai, leidžiantys vykdyti veiklą, susijusią su mūsų paslaugų, produktų ir svetainių reklamavimu. Šios kategorijos slapukai bus naudojami siekiant parodyti jums pagal jūsų pageidavimus pritaikytus skelbimus arba pateikti kitą rinkodaros turinį. Šio tipo slapukų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų savanoriškas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) punktas), kurį galite bet kuriuo metu išjungti naudodamiesi mūsų svetainių funkcijomis. Šiuo metu „EU Pharmacia“ naudoja šiuos rinkodaros slapukus:

 • „Google Ads“ - įrankis, kuris yra vienas iš „Google“ reklamavimo sistemos elementų, leidžiantis rodyti remiamas nuorodas „Google“ paieškos sistemos rezultatuose ir su „Google“ bendradarbiaujančių įmonių svetainėse. „Google Ads“ įrankį teikia ir valdo „Google Ireland Limited“. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymo „Google“ principus rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Reglamento laikymosi užtikrinimas, įskaitant kovą su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu „EU Pharmacia“

Atsižvelgiant į mūsų vartotojų interesus, svetainėje surinkti asmens duomenys taip pat naudojami siekiant stebėti ar vartotojų veikla atitinka jų nuostatas bei kovoti su sukčiavimu. Mūsų teisinis tokio tipo asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas administratoriaus interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) punktas), kurį sudaro kova su nepageidaujamais atvejais ir kova su sukčiavimu.

„EU Pharmacia“ pretenzijų nustatymas ir vykdymas

Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant nustatyti, ištirti ir apginti teisinius ar faktinius reikalavimus.

Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas bus teisėtas administratoriaus interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) punktas), kurį sudaro galimybė pareikšti pretenzijas, taip pat gintis nuo jų.

Asmens duomenų gavėjai

Tvarkant asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, jie gali būti prieinami šiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms:

 • tiekėjai, palaikantys mūsų paslaugas (pvz., IT palaikymas, žiniatinklio kūrėjai, prieglobos įmonės, rinkodaros agentūros, rinkodaros priemonių tiekėjai);
 • kurjerių paslaugas teikiančios įmonės;
 • kitos bendrovės, priklausančios USP grupei, tiek, kiek tai pateisinama įmonių reikalavimais,
 • kompetentingos valdžios institucijos, veikiančios pagal atitinkamas teisines nuostatas.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes dedame visas pastangas, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Visais atvejais, kai jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pateikiame tinkamus duomenų apsaugos mechanizmus, kurie garantuoja privatumo apsaugos lygį arba įpareigojame duomenų gavėjus laikytis taikytinos teisės nustatytų reikalavimų (pvz., pavyzdinės sutarties sąlygų, privalomų įmonės taisyklių).

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek reikia tvarkymo tikslams užbaigti nustatytiems pagal galiojančius įstatymus.

Vertindami laikotarpį, reikalingą mūsų tvarkymo tikslams atlikti, atsižvelgiame į duomenų pobūdį (įskaitant specialių kategorijų pobūdį), jų apimtį ir tvarkymo kontekstą. Taip pat atsižvelgiame į taikomus įstatymus, kurie įpareigoja mus toliau tvarkyti asmens duomenis. Mes taip pat atkreipėme dėmesį į galimą neteisėto jūsų asmens duomenų naudojimo ar neteisėto atskleidimo riziką.

Asmeniniai duomenys, susiję su slapukais, saugomi 14 mėnesių, atitinkančių slapukų gyvavimo ciklą, arba tol, kol vartotojas juos ištrina.

Teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

Jūs galite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu svetainėje.

Kai tvarkome jūsų asmens duomenis, turite šias teises:

Prieigos teisė (BDAR 15 straipsnis)

Prieigos teisė (BDAR 15 straipsnis). Bet kuriuo metu galite gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Jei mes tai padarysime, jūs turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • gauti informaciją apie tvarkymo tikslus, apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas, apie gavėjus ar apie asmens duomenų gavėjų kategorijas, apie numatomą duomenų saugojimo laiką arba apie to laiko nustatymo kriterijus, apie jūsų teises pagal BDAR, dėl teisės skųstis kompetentingai priežiūros institucijai ir dėl duomenų šaltinių;
 • gauti savo asmens duomenų kopiją.

Teisė ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis)

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume visus ar kai kuriuos asmens duomenis. Jei mūsų paslaugos yra susijusios su galimybe susikurti paskyrą, prašymą ištrinti visus asmeninius duomenis laikysime prašymu ištrinti paskyrą.

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis, jei:

 • duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;

   

 • prieštaravo asmens duomenų tvarkymui;

   

 • sutikimas, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, buvo atšauktas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

   

 • duomenys tvarkomi neteisėtai;

   

 • duomenys turi būti ištrinti, kad būtų įvykdyta prievolė, kylanti iš taikomų įstatymų.

Teisė į asmens duomenų ištrynimą nėra absoliuti teisė. Duomenų valdytojai gali saugoti tam tikras asmens duomenų kategorijas tiek, kiek to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus arba kai pareiškiamos, vykdomos ar ginamos pretenzijos.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis)

Jūs turite teisę apriboti duomenųtvarkymą, jei:

 • abejojate asmens duomenų teisingumu;
 • tvarkymas yra neteisėtas, o jūs prieštaraujate asmens duomenų ištrynimui ir prašote apriboti jų naudojimą;
 • mums nebereikia duomenų mūsų tikslams, bet jums jų reikia norint pareikšti, apginti ar vykdyti pretenzijas;
 • jūs prieštaravote duomenų tvarkymui - apribosime duomenų tvarkymą, kol bus patikrinta, ar teisėti duomenų valdytojo motyvai yra svarbesni už prieštaravimo priežastis.

Teisė į duomenų perkėlimą (BDAR 20 straipsnis)

Jūs turite teisę gauti jūsų pateiktus asmens duomenis ir juos išsiųsti kitam jūsų pasirinktam asmens duomenų valdytojui. Jūs turite teisę į duomenų perkėlimą, kai mes tvarkome asmens duomenis, remdamiesi sutikimu arba sutarties vykdymu, o tvarkymas yra automatizuotas, t.y. vyksta IT sistemose. Šiuo tikslu mes jums pateiksime duomenų kopiją skaitmenine forma (CSV, Excel).

Taip pat galite paprašyti, kad asmens duomenys būtų siunčiami tiesiogiai tokiam duomenų valdytojui. Atminkite, kad tokiu atveju mes patenkinsime prašymą tik tada, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė prieštarauti (BDAR 21 straipsnis)

Jūs galite bet kada prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami, jei mes tvarkome duomenis remdamiesi teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) punktas).

Kai jūsų asmens duomenys yra tvarkomi rinkodaros tikslais, prieštaravimas pašalins jus iš bet kokių rinkodaros operacijų, įskaitant profiliavimą ir rinkodaros pranešimų perdavimą. Atminkite, kad reklama svetainėje rodoma remiantis jūsų sutikimu naudoti slapukus. Jei nenorite gauti slapukais pagrįstų skelbimų, turite pakeisti naršyklės nustatymus.

Teisė atšaukti sutikimą (BDAR 7 straipsnis)

Jūs turite teisę atšaukti bet kokį sutikimą, suteiktą naudojantis svetaine ir naudojant kitas mūsų teikiamas paslaugas. Atminkite, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos jokiam apdorojimui, atliktam pagal tokį sutikimą prieš atšaukiant.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Dėl asmens duomenų tvarkymo galite skųstis kompetentingai priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

USP grupė

„USP Grupė“ yra bendro kapitalo grupė, į kurią įeina:

 • EU Pharmacia sp. z o.o. įsikūrusi Varšuvoje, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35.

  EU Pharmacia sp. z o.o. yra įregistruotas įmonių registre, kurį tvarko Varšuvos sostinės apylinkės teismas, Varšuvos sostinės 13 -asis komercinis skyrius, KRS Nr. 146899, įstatinis kapitalas 1 550 000 Lt, NIP 951 20 68 112
 • Bulgarija

  EU PHARMACIA Bulgarija USP Group 81 B Bulgaria bulv., 2 aukšto, 3 biuro narė 1404, 

  Sofija, Bulgarija

 •  

  Baltijos šalys

   

  UAB "USP Baltics", įmonės kodas 301532767, Konstitucijos pr.15-92, Vilnius, LT-09319
 • Rumunija

  USP ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Str. Sevastopol Nr.24, Birou S05, Sector 1, Bucureşti, România, CUI 42741590, Reg. Com. J40/7650/2020